Prislista

Inkvarteringsutrymmen

Tre rum för två personer och ett rum för tre personer.
Rum för två personer 40€/dygn
Extraperson som fyllt 18 år i rummet för tre personer 10€/dygn
Lakan (i sängarna måste alltid användas lakan) 5€/person
I inkvarteringspriserna ingår bastu på de allmänna turerna samt användnig av duschen och köket.

Områdets avgifter
Områdets avgifter är per familj. I ett bott dygn ingår bastu på de allmänna turerna samt elekrisitet, max. 350W.
Husvagn/husbil SFC-medlem, Scandinavia kort -medlem, mm 20€/dygn
Husvagn/husbil 29€/dygn
Båt, max. 4 personer 21€/dygn
Tält, max. 4 personer 21€/dygn
Obebodd husvagn 3€/dygn
Årsplatsinnehavares gäst 5€/dygn
Gästens gäst 5€/dygn
Dagsbesök med campingfordon 5€

Elekrisitet
El förbrukningspris för medlemmar som är på årsplats och har kWh-mätare 0,20€/kWh
El för uppvärmning utan kWh-mätare 10€/dygn
Eluppvärmning av bilen 2 timmar 3€

Bastu och andra tjänster
Beställningsbastu 50 minuter 20€
Bastu, gäster på den allmänna turen 5€
Användning av roddbåt max. 4 timmar 5€
Tvätt av bil, husvagn eller båt 3€

Års- och sesongplatsers pris
Årsplats, SF-C Maskus medlem, campingvärd skyldighet 370€
Årsplats, annan SF-C förenings medlem, campingvärd skyldighet 520€
Säsongplats, 1.5.-31.8., campingvärdskyldighet 320€
Säsongplats, 1.1.-30.4. 220€
Säsongplats, 1.9.-31.12. 220€

Medlemsavgift
Ordinarie medlemmar 16€
Parallell medlem 6€
Anslutnings avgift Förbundsmötet fastställer